Tusseinfo mars 2012

I tusseinfo for mars kan du blant annet lese om opptaket for neste barnehageår, forslaget til ny barnehagelov og den kommende overgangen til samvirkeforetak.