Når vi ikke har snø, må vi bruke andre materialer

Når snøen uteblir er det stein og sand som gjelder