Samisk uke

I forbindelse med samisk uke, har vi på Kjølen fokus på rein. Vi har hengt opp bilder på avdelinga. Idag måtte vi ta de ned og se litt nærmere på dem.