Samisk uke

I forbindelse med samisk uke tok vi med barna for å kaste lasso i fjæra :-)