Gråtind går på ski, hærlig med snø

Da e det bare å ta med skiene, skynde oss mens vi har snø