Gråtind har sådd i minidrivhus og satt ut i veksthuset

Da er plante sesongen startet og vi er med i et samarbeidsprosjekt med UIT og Skogstua barnehagen om økologisk dyrking.