Ferietid og færre barn i barnehagen...

...da knytter vi vennskapsbånd på tvers