Forskerfrøpris

Naturfagsenteret deler hver år ut to priser til barnehager som viser god evne til å fremme forståelse for bærekraftig utvikling.