Besøk av reinsdyr i fjæra

I anledning samefolkets dag 6.februar, hadde vi besøk av en rein i fjæra. Vi prøvde å fange den med lasso, men den var for rask for oss!