Tussene på friluftsgruppa er blitt forskere

Tussene på friluftsgruppa har i dag vært på Uit og lært om alger i sjøen. Vi har dannet en forskergruppe som skal forske på oppblomstring av alger i sjøen.

Prosjektet heter:"Hvor blir det først vår- i skogen eller i havet?"

Gjennom bilder og filtrering av sjøvann håper vi å finne svaret. I dag er det delte meninger i forskergruppen:)