Friluftsgruppene forsker på vårtegn i havet se NRK Nordnytt i dag 18:45

Planter finnes ikke bare på land men også i havet. Alle kjenner jo tangen som vokse i fjæra. Men så finnes det også havplanter som er mye viktigere enn tangen i fjæra. Disse havplantene er mikroskopisk små og består av en eneste celle. Disse kalle vi for planteplankton, fordi de «sveve» i vannsøylen.

Som landplanter, trenger også planteplanktonet lys og næringssalter (gjødsel) for å vokse. Akkurat som plantene på land, kan planteplanktonet ikke vokse i havet utenfor Nord norge om vinteren pga. lysmangel. Men nå er jo sola tilbake og havet er ikke dekket av snø som jorden. Dermed oppleve planteplanktonet nå gode vekstforhold (næringssaltkonsentrasjonen er nå høy i havet fordi vannsøylen har blitt godt blandet av vinterstormene). I løpet av de kommende 4-7 uker komme planteplanktonet til å «blomstre» i havet, det vil sir at de blir utrolig talrike. Man kan sammenligne det med våren på land, når plutselig alle blomster og bladene spretter ut av jorden. om vinteren pga. lysmangel. Men nå er jo sola tilbake og havet er ikke dekket av snø som jorden. Dermed oppleve planteplanktonet nå gode vekstforhold (næringssaltkonsentrasjonen er nå høy i havet fordi vannsøylen har blitt godt blandet av vinterstormene). I løpet av de kommende 4-7 uker komme planteplanktonet til å «blomstre» i havet, det vil sir at de blir utrolig talrike. Man kan sammenligne det med våren på land, når plutselig alle blomster og bladene spretter ut av jorden.