Matgruppe

Denne dagen var noen barn med da lunsjen skulle lages.