Maling med selvlagd pensel

I dag lagde vi egne malepensler med fjær. Vi bandt fast fjær på en ispinne ved hjelp av piperenser.