Strøhjelp

Kjekt med hjelp til å strø på glattisen.